ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUWo7VbWIvI9W2WcF-q7V0G7zlI7iwDN5yG_bXRjlnUPF9fw/viewform?usp=sf_link

 

ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMj-7-AljF2LG1A1742gVV5ACZGedQPEZCFNBs4H2RVmurg/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbwipwaORUWy2E_DJp_d8WgqGxAL0V0qlQ_bwaMCvLuC2bA/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkDQIrwftfjKh4zJ3fOJ78UXXfhkgx8EJ3N_NPSWL2TgRIQ/viewform?usp=sf_link

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιανουάριου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 29 Ιανουάριου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMj-7-AljF2LG1A1742gVV5ACZGedQPEZCFNBs4H2RVmurg/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Δευτέρα 8 Ιανουάριου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 22 Ιανουάριου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbwipwaORUWy2E_DJp_d8WgqGxAL0V0qlQ_bwaMCvLuC2bA/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkDQIrwftfjKh4zJ3fOJ78UXXfhkgx8EJ3N_NPSWL2TgRIQ/viewform?usp=sf_link

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 | 10:30πμ – 12:00μμ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAkirtlWPMDDF2ecV3kmr6a8Eqpl0x_U0rEVT9jJabXKSkPw/viewform?usp=sf_link

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMj-7-AljF2LG1A1742gVV5ACZGedQPEZCFNBs4H2RVmurg/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbwipwaORUWy2E_DJp_d8WgqGxAL0V0qlQ_bwaMCvLuC2bA/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkDQIrwftfjKh4zJ3fOJ78UXXfhkgx8EJ3N_NPSWL2TgRIQ/viewform?usp=sf_link

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 | 10:30πμ – 12:00μμ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAkirtlWPMDDF2ecV3kmr6a8Eqpl0x_U0rEVT9jJabXKSkPw/viewform?usp=sf_link

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMj-7-AljF2LG1A1742gVV5ACZGedQPEZCFNBs4H2RVmurg/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbwipwaORUWy2E_DJp_d8WgqGxAL0V0qlQ_bwaMCvLuC2bA/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 | 16:30 – 18:00

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkDQIrwftfjKh4zJ3fOJ78UXXfhkgx8EJ3N_NPSWL2TgRIQ/viewform?usp=sf_link

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 | 10:30πμ – 12:00μμ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAkirtlWPMDDF2ecV3kmr6a8Eqpl0x_U0rEVT9jJabXKSkPw/viewform?usp=sf_link

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMj-7-AljF2LG1A1742gVV5ACZGedQPEZCFNBs4H2RVmurg/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbwipwaORUWy2E_DJp_d8WgqGxAL0V0qlQ_bwaMCvLuC2bA/viewform?usp=sf_link

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τρίτη 9 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

Τρίτη 23 Απριλίου 2024 | 16:30 – 18:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkDQIrwftfjKh4zJ3fOJ78UXXfhkgx8EJ3N_NPSWL2TgRIQ/viewform?usp=sf_link

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 | 10:30πμ – 12:00μμ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAkirtlWPMDDF2ecV3kmr6a8Eqpl0x_U0rEVT9jJabXKSkPw/viewform?usp=sf_link

 

Δείτε τον κατάλογο βιβλίων μας:

Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας βρίσκεται εντός του διασχολικού κέντρου Γλυφάδας, επί της οδού Αγίας Τριάδος και Επαμεινώνδα 30. Διαθέτει αναγνωστήριο 20 θέσεων, 20.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Που θα μας βρείτε

Επαμεινώνδα 30 & Α. Τριάδας
Τηλέφωνο: 2109635990
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.